Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats.
Lars StrandbergSilhuett av en manSilhuett av en kvinnaSilhuett av en person

Lars Strandberg

Arbetschef, Tuve Byggservice Entreprenad
lars.strandberg@tuvebyggservice.se072-885 34 03
Johan DahlénSilhuett av en manSilhuett av en kvinnaSilhuett av en person

Johan Dahlén

Arbetschef, Tuve Byggservice
johan.dahlen@tuvebygg.se070-185 16 24

Dahl Center i Högsbo

För Castellum utförde Tuve Byggservice  projektet som en totalentreprenad i samverkan och projekterade ombyggnaden och renoveringen av Dahls lager och kontor. Invändigt utförde vi ombyggnad och passning av kontoret om cirka 300 m² och utvändigt byggde vi ett nytt skärmtak på 400 kvm, samt utförde pålning och gjutning  av fundament. Gaveln av fasaden revs för att anpassas till nya portar, lastbryggor och lasthus. Den befintliga parkering grävdes upp, återfylldes och asfalterades för att återställas till lastplats.  Ny dagvattenledning drogs samt sanering av kontaminerade jordmassor och tjärasfalt utfördes.

Kontaktperson

Johan Dahlén

Johan Dahlén

Arbetschef, Tuve Byggservice
070-185 16 24johan.dahlen@tuvebygg.se

Korta fakta

Storlek
700 m²
Byggstart
2017
Färdigställt
2018
Region
Tuve Byggservice AB
Beställare
Castellum