Webbplatsen använder cookies för att hjälpa oss ge dig den absolut bästa upplevelsen när du besöker oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Genom att godkänna detta meddelande godkänner du vår användning av dessa cookies samt att du har informerats.

byggnader för hela livet och samhället

Vi kan bygga i princip vad som helst och i vilken samarbetsform som helst. Med vårt heltäckande erbjudande inom entreprenad och projektutveckling har vi kunder inom såväl privat som offentlig sektor och bygger allt från bostäder, skolor, samhällsfastigheter och kommersiella fastigheter. Vi är en trygg partner i såväl stora som små byggprojekt och levererar projekt där det är ordning och reda och en trygg och trevlig resa under projektets gång.

Bostäder

Vi vet hur man bygger bostäder som blir trivsamma hem. Bland våra kunder finns både privata och offentliga fastighetsägare och vi kan hela kedjan från projektering till färdiga bostäder och ansvar under garantitid. Samarbetet med våra kunder sker utifrån kundens önskemål och projektets bästa och vi arbetar både traditionellt och i olika öppna samverkansentreprenader. De flesta bostadsprojekt som vi uppför har någon form av miljöklassning och vi kan visa på flera fina referensprojekt på hur vi bygger för framtiden med hållbara material och lösningar.

Samhällsfastigheter

Att bygga för vår gemensamma välfärd är en viktig uppgift. Tuve Bygg bygger skolor, vårdcentraler, sim- och idrottsanläggningar för att nämna några exempel. Våra uppdragsgivare när det gäller samhällsfastigheter är främst offentliga verksamheter, men även privata aktörer väljer att anlita oss för detta. Tack vare vår långa erfarenhet av komplexa och tekniskt utmanande projekt har vi förmågan att ta hänsyn till drift- och underhållsfrågor redan i projekteringsfasen.

Kommersiella fastigheter

När vi bygger kommersiella fastigheter möter vi kunder i vitt skilda branscher och med olika behov. Vi bygger allt från köpcentra, kontors- och parkeringshus, industrianläggningar och bilhallar där vi har ett egenutvecklat koncept för att optimera såväl byggtid som själva byggnaden och dess funktioner. Flera av fastigheterna är tekniskt avancerade samt har hög energi-och säkerhetsklassning. Förutom att vi kan leverera trygg byggkompetens, erbjuder vi ett helhetsperspektiv och ser till hela fastighetens funktioner, drift och utvecklingsmöjligheter över tid.  

Byggarbetare
Ett lägenhetshus
Hedin Groups nya huvudkontor