TRYGGA MÄNNISKOR NÅR LÄNGST.

Läs mer om vår filosofi

Mölndals p-hus

AKTUELLT

NYTT PROJEKT – P-HUS MÖLNDALS SJUKHUS

Tuve Bygg har av Västfastigheter fått uppdraget att som entreprenör ingå i ett partneringprojekt för att tillsammans projektera och bygga ett nytt parkeringshus om ca 330 p-platser, för sjukhusets personal. P-huset byggs mitt emot Mölndals sjukhus intill E6:an.

LÄS MER
grevegardsskolan

AKTUELLT

NYTT PROJEKT – GREVEGÅRDSSKOLAN

Tuve Bygg har fått ytterligare förtroende av Göteborgs Stad, Lokalförvaltningen. Nu ska vi på Generalentreprenad genomföra…

LÄS MER
finans_2000x650

FINANSIELL INFO

NYCKELTAL / 2015

Nedan återfinns några viktiga nyckeltal för Tuvekoncernen. En fullständig ekonomisk information finns i vår årsredovisning där även en redogörelse för verksamheten under 2015 återfinns.

LÄS MER

PÅGÅENDE PROJEKT KYRKBYTORGET

För Egnahemsbolaget har vi fått i uppdrag att, vid Kyrkbytorget på Hisingen, projektera och uppföra 56 bostadsrätter fördelade på två huskroppar.

LÄS MER

PÅGÅENDE PROJEKT VALLHAMRA TORG

Från Aspelin Ramm har vi fått uppdraget att på Vallhamra torg bygga Sävedalens hittills högsta hus. Projektet innefattar 74 lägenheter och 9 butiker i tre huskroppar, samt garage i två plan.

LÄS MER

PÅGÅENDE PROJEKT GENOMBROTTET

Vi har fått förtroendet av Trollhättans Tomt AB att färdigställa projektet Genombrottet Etapp 1 och även etapp 2 på Nohabområdet i Trollhättan.

LÄS MER

PÅGÅENDE PROJEKT NYA VARVET

För Källfelt Byggnads AB utför vi en ombyggnad om 3.500 kvm vid Nya Varvet. Lokalerna byggs om för att anpassas för Västra Götalandsregionen, som kommer att ha sitt utbildningscentrum i de gamla fina byggnaderna från 1815.

LÄS MER

FÖRETAGSPOLICY

Tuve Bygg har en företagspolicy som består av en integrerad kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy.

LÄS MER